Zakres zadan Kryminalistycznego Laboratorium Badawczego Göth GmbH obejmuje:
  • ogledziny miejsca szkody
  • gruntowne badanie obiektu
  • porównanie obrazów szkód
  • kontynuujace badania laboratoryjne
  • fizyczna rekonstrukcje czynu/szkody
  • wykorzystanie najnowoczesniejszych pomocy technicznych
  • sporzadzanie ekspertyz sadowych z jasnymi stwierdzeniami dotyczacymi powstania szkody