Kriminaltechnisches Prüflabor Sachverständigenbüro Göth GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 15
56727 Mayen

Telefon:
02651 700 700

Tel. kom.:
0173 678 9000

Telefaks:

02651 700799

eMail:
info@goeth.com

Uprawniony do reprezentowania dyrektor zarzadzajacy: Manfred Göth
Sad rejestrowy: Amtsgericht Koblencja
Numer wpisu do rejestru: HRB 14664
NIP: DE 169 380 511

Komisja Europejska platforma dla internetowego systemu rozstrzygania sporów:
www.ec.europa.eu/consumers/odr
Nasz adres e-mail jest: info@goeth.com

Aby wziąć udział w procedurze rozstrzygania sporów przed polubownym pokładzie konsumentów nie są zobowiązani iw zasadzie nie przygotowany.

Design & Wykonanie

www.crefos.de | design@crefos.de

Odpowiedzialnosc za tresci

Tresc niniejszej witryny internetowej zostala stworzona z najwyzsza starannoscia. Jednakze nie mozemy przejac odpowiedzialnosci za poprawnosc, pelnosc i aktualnosc tych informacji.

Jako dostawca Laboratorium jestesmy zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o srodkach telekomunikacyjnych (TMG) odpowiedzialni za wlasna tresc tych stron na zasadach ogólnych. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jestesmy jednak jako dostawca Laboratorium zobowiazani do monitorowania przekazanych lub zapisanych w pamieci obcych informacji ani do poszukiwania okolicznosci swiadczacych o dzialaniach niezgodnych z prawem. Nie uszczupla to zobowiazania do usuwania wzgl. blokowania korzystania z takich informacji zgodnie z przepisami ogólnymi. Odpowiedzialnosc taka powstaje jednakze dopiero z chwila uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu przepisów prawa. W razie uzyskania wiedzy o naruszeniu przepisów prawa niezwlocznie usuniemy odpowiednie tresci.

Odpowiedzialnosc za linki

Teksty naszej witryny zawieraja równiez linki do zewnetrznych stron osób trzecich, na których tresc nie mamy wplywu. Dlatego tez nie mozemy przejmowac jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za te obce tresci. Za tresci stron, do których prowadza nasze linki, odpowiadaja zawsze odpowiedni dostawcy tych stron. Strony, do których prowadza linki, sprawdzalismy pod katem mozliwych naruszen przepisów prawa w chwili zakladania linka. Nie stwierdzilismy wówczas zadnych tresci naruszajacych przepisy prawa. Nie mozna jednakze oczekiwac od nas ciaglego monitoringu tresci stron, do których prowadza linki, chyba ze zachodzi konkretne podejrzenie naruszenia przepisów prawa. W razie uzyskania wiedzy o naruszeniu przepisów prawa niezwlocznie usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Tresci i dziela przedstawione przez dostawce informacji na tych stronach internetowych podlegaja niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, obróbka, rozpowszechnianie oraz jakiekolwiek inne uzytkowanie poza granicami prawa autorskiego wymagaja pisemnej zgody danego autora wzgl. sporzadzajacego. Download i kopiowanie tych stron sa dozwolone tylko do uzytku prywatnego, niekomercyjnego. W zakresie, w jakim dostawca nie jest autorem tresci tej witryny internetowej, przestrzega sie praw autorskich osób trzecich. Dotyczy to zwlaszcza oznaczania tresci autorstwa osób trzecich jako takich. Jezeli pomimo tego stwierdzilibyscie Panstwo fakt naruszenia praw autorskich, prosimy o odpowiednia informacje. W razie uzyskania wiedzy o naruszeniu przepisów prawa niezwlocznie usuniemy takie tresci.