W obiektach uszkodzonych w wyniku pozaru lub wlamania czesto niewielkie znaki przesadzaja o wyjasnieniu zdarzenia – nasz zakres uslug znajdziecie Panstwo w poszczególnych subkategoriach.

Obiekty dotkniete wlamaniem

Badanie obiektu po mozliwym przypadku wlamania obejmuje obszerny opis obiektu oraz wszystkich mozliwosci dostepu. Zapewniamy tu szczególowy opis drzwi i okien, okien piwnicznych, studzienek swietlików, okien i wyjsc dachowych oraz wszystkich innych otworów i mozliwosci dostepu budynku, jak równiez zabezpieczen, w które sa one wyposazone.
W razie potrzeby sporzadzany jest szkic obiektu, na którym nanoszone sa i oznaczane poszczególne drzwi, okna itd.

Podczas wizji lokalnej przeprowadzamy szczególowe i fachowe badanie poszczególnych ukladów zamykajacych, zamków, dodatkowych zamkniec itd. pod katem stwierdzenia sladów produkcji, napraw, zuzycia i uzytkowania z wyszczególnieniem cech, które mozna przyporzadkowac do czynu przestepczego. Nastepnie dokonujemy ich ewaluacji w celu rozróznienia prawdziwych sladów przestepstwa od takich, które sluza do upozorowania przestepstwa i powstaly w celu sfingowania doznanej szkody.

Dzieki bogatemu wyposazeniu naszego samochodu badawczego prawie w kazdym przypadku mozliwe jest zastapienie zabezpieczen wymontowanych do dalszych badan laboratoryjnych (zamki, wkladki bebenkowe, zaczepy zamków itd.), dzieki czemu mozna ponownie zapewnic bezpieczenstwo obiektu bez korzystania z drogiej pomocy innych firm.

Ocena poszczególnych sladów z ich wymownoscia jest czescia skladowa ogólnego obrazu sladów i tworzy podstawe do wypracowania wyniku ekspertyzy sadowej. Szczególna wage przywiazuje sie tu do analizy wiarygodnosci.

Dla instytucji sledczych wykonujemy dodatkowo badania i ewaluacje sluzace zidentyfikowaniu narzedzi przestepstwa.

Zdjęcia

slad wywazenia na skrzydle

slad wywazenia na oscieznicy

slady na oknie

slady na skrzydle drzwi

slady na futrynie

slady na drzwiach

Obiekty dotkniete pozarem

W razie obiektów dotknietych pozarem mozna, podobnie jak w obiektach dotknietych wlamaniem, zbadac, czy przed podlozeniem pozaru mialo miejsce pokonanie systemów zabezpieczajacych. W pierwszej kolejnosci konieczne jest jednakze przeprowadzenie badania przyczyny pozaru, którego (tymczasowy) wynik powinien wykazac, ze mamy do czynienia z umyslnym spowodowaniem pozaru lub ze nie mozna tego wykluczyc oraz ze podpalacz musial do tego celu wejsc do obiektu.

Do tego celu badane sa wszystkie mozliwosci dostepu (drzwi, okna itp.), systemy zabezpieczajace (zamki, wkladki bebenkowe itd.) oraz rozbite szyby. Badania miejsca pozaru pod katem ustalenia powodów pozaru i wybuchu przeprowadzamy razem ze wspólpracujacymi z nami bieglymi sadowymi.

Dodatkowo do wszystkich badan prowadzonych zarówno w obiektach dotknietych wlamaniem, jak równiez w przypadku pozaru, sporzadzane sa protokoly zawierajace wszystkie majace znaczenie stwierdzenia oraz wszelkie niezbedne wartosci pomiarowe i kontrolne. Ekspertyza sporzadzana jest na podstawie ewaluacji danych i wartosci zawartych w protokole badan w oparciu o podstawy kryminalistyki oraz wiedzy o sladach narzedzi.

Istotna czescia skladowa tych postaw sa eksperymenty i doswiadczenia oraz ich ewaluacje, przeprowadzane dzieki kolezenskiej wspólpracy z bieglymi ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Krajowego Biura Sledczego Hesji, Federalnego Biura Sledczego oraz przy wsparciu Stowarzyszenia Niemieckich Towarzystw Ubezpieczeniowych i innych rzeczoznawców ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w ramach analiz przyczyn. Wlasne eksperymenty potwierdzaja i uzupelniaja pozyskana wiedze.

Zdjęcia

obiekt po pozarze

drzwi uszkodzone w wyniku pozaru

wypalone okno

slad szyby na parapecie

slady na ryglu

pozycja zamknieta okucia