Samochód sklada sie z wielu podzespolów, z których mozna pozyskac informacje dotyczace jego pochodzenia. Identyfikowanie samochodów po kradziezy lub pozarze to jeden z punktów ciezkosci naszej dzialalnosci.

Urzadzenia zabezpieczajace pojazdów mechanicznych

Badanie zamków i mechanicznych ukladów zabezpieczajacych pojazdów mechanicznych (samochodów osobowych, motocykli, samochodów ciezarowych, autobusów i maszyn budowlanych itp.) ma na celu stwierdzenie, czy kradziezy dokonano bez posiadania pasujacego klucza.
For central locking systems, cable ducts or tube lines and steering units are inspected. Records are kept at all times to document all data, observations and peculiarities.

Badanie obejmuje zarówno elementy zewnetrzne pojazdu (drzwi, okna, bagaznik itd.), jak równiez zabezpieczenia kolumny kierownicy i skrzyni biegów, jezeli takie sa. Poza kontrola zamontowanych tam zamków badanie obejmuje równiez uklady ryglujace oraz podzespoly sasiednie. Jezeli pojazd posiada zamek centralny, wówczas badane sa równiez przewody elektryczne i pneumatyczne/hydrauliczne oraz moduly sterowania. Z przeprowadzonych badan sporzadza sie protokól, zawierajacy dane, dokonane stwierdzenia oraz cechy rzucajace sie w oczy.

Wynik badan obrazu stwierdzonych sladów sluzy jako podstawa do sporzadzenia ekspertyzy. Ekspertyza zawiera stwierdzenie, czy w wyniku spowodowania stwierdzonych sladów mogla nastapic kradziez pojazdu. Elementy funkcjonalne zamków i urzadzen zabezpieczajacych badane sa na wystepowanie nietypowych sladów, których nie mozna przyporzadkowac ani produkcji, ani ewent. naprawie, ani uzytkowaniu. W oparciu o ksztalt i usytuowanie sladów stwierdzamy, czy slady te powstaly w okolicznosciach pomyslnego pokonywania urzadzenia zabezpieczajacego.

Podczas badan elementów funkcjonalnych zamków uwzgledniane sa zawsze nowe metody pokonywania i stosowane narzedzia wzgl. powstajace w ich wyniku slady. Ksztalt i usytuowanie sladów pozwalaja na rozróznienie sladów swiadczacych o czynie od sladów sfingowanych.

Podczas badań elementów funkcjonalnych zamków uwzględniane są zawsze nowe metody pokonywania i stosowane narzędzia wzgl. powstające w ich wyniku ślady. Kształt i usytuowanie śladów pozwalają na rozróżnienie śladów świadczących o czynie od śladów sfingowanych.
Protokól badania stanowi podstawe do sporzadzenia ekspertyzy.

uszkodzony bebenek zamka

uzycie narzedzia do przelamania wkladki

narzedzie do otwierania

slady na obudowie wkladki

slady narzedzia do otwierania zamka

wkladki narzedzia do otwierania

W przypadku samochodów z immobilizerami pierwszej generacji badanie obejmuje jego wlasciwe zamontowanie oraz sprawnosc dzialania. Konieczne jest przedlozenie wszystkich elementów obslugi. W przypadku immobilizerów elektrycznych tryb postepowania jest analogiczny.

Immobilizery elektroniczne mialy w poczatkowym okresie transpondery, które mozna bylo klonowac. Wylaczenie przy pomocy sklonowanego transpondera jest niemozliwe do udokumentowania. Badania obejmuja równiez jedynie sprawnosc dzialania urzadzenia, mozliwe slady manipulacji oraz klucze z transponderami.

W przypadku immobilizerów z szyfrowaniem od pewnego czasu mozliwe jest ich kopiowanie. Tu badania musza skupiac sie na mozliwosciach pozyskania i wczytania dalszych transponderów, rózniacych sie w zaleznosci od producenta samochodu. Ponadto sprawdzamy, czy moduly sterujace przynaleza do samochodu, czy nie ma sladów ich wymiany oraz czy same urzadzenia nie wykazuja sladów dokonywania ich zmian. Do badan tych konieczne jest wlaczenie mozliwych ingerencji w oprogramowanie. W zaleznosci od rejestru danych w zbiorze danych glównych u producenta konieczne jest porównanie z nimi danych odczytanych z urzadzenia.

Przy wszelkich badaniach modulów sterujacych samochód musi stac do dyspozycji. Samochody odnalezione, zabezpieczone i/lub przetransportowane z powrotem musza w kazdym przypadku zostac poddane badaniom kryminalistycznym.
Wszelkie przeprowadzone badania pozwalaja na pozyskanie cennych informacji o sposobie postepowania sprawcy, co jest istotna podstawa pomyslnych badan.

zabudowany dodatkowy modul

czesci skladowe elektronicznego zabezpieczenia samochodu

demontaz panelu sterowania

spreparowana wtyczka OBD

przerobiona plytka drukowana ukladu sterowania

zabezpieczone pomoce do kradziezy samochodów

Dane identyfikacyjne pojazdu

Badanie danych identyfikacyjnych pojazdu (VIN (numer identyfikacyjny pojazdu), numer silnika, numer skrzyni biegów itd.) sluzy do ustalenia, czy te oznakowania pojazdu byly poddawane jakimkolwiek przeróbkom. Sprawdzenie to ma na celu ustalenie, czy samochód przedstawiony do badania pasuje do danych zawartych w karcie pojazdu.

W razie stwierdzenia rozbieznosci badanie sluzy do przyporzadkowania przedstawionego pojazdu do jego pierwotnej tozsamosci.

Do tego celu badaniami obejmuje sie obok jawnych i ustawowo nakazanych danych identyfikacyjnych pojazdu równiez czesciowo dane naniesione w ukryciu. Korzystamy przy tym ze wskazówek przekazanych przez producentów pojazdów w formie dokumentów identyfikacyjnych oraz zestawien.

Równiez w przypadku samochodów o calkowicie zmienionym stanie istnieje duza liczba cech identyfikacyjnych, które w wiekszosci przypadków pozwalaja jeszcze na ich przyporzadkowanie. Ewentualnie wymaga to zdemontowania i rozebrania na czesci podzespolów pojazdu. Znaczna liczba nowszych pojazdów posiada pozwalajace na odczytanie elektroniczne cechy indentyfikacyjne, których zawartosc pamieci w decydujacy sposób ulatwia ich przyporzadkowanie. Do badania identyfikacji posiadamy listy kontrolne, sluzace jako podstawa do przebiegu badania i stanowiace podstawe do sporzadzenia ekspertyzy.

Poza w. wym. badaniami pojazdów mechanicznych mozliwe jest równiez przeprowadzenie takich badan na innych przedmiotach, np. maszynach i urzadzeniach oraz na wszelkich materialach posiadajacych wytloczone cechy i inne znaki, np. bizuteria, zegarki itd. Szczególnym wyzwaniem jest przeprowadzenie badan na elementach wykonanych z tworzyw sztucznych.

numer identyfikacyjny pojazdu z ogranicznikami

numer identyfikacyjny pojazdu pod szyba przednia

zegar odlewniczy na korpusie zamka

data produkcji na tasmie pasa

tabliczka znamionowa

przywrócenie widocznosci numeru silnika

Pozar pojazdu

Badania, jakie przeprowadzamy na samochodach niespalonych, mozna oczywiscie przeprowadzic równiez w przypadku samochodu, który zostal zniszczony w pozarze. Zakres badania zalezny jest od tego, jakie podzespoly pojazdu sa jeszcze dostepne i nadaja sie do przeprowadzenia badania. Badania takie przeprowadza sie z reguly wówczas, jezeli wczesniejsze badanie przyczyny pozaru wykaze jego umyslne podpalenie. Wynik badania moze jednakze obejmowac wylacznie stwierdzenia dotyczace jeszcze istniejacych i nadajacych sie do zbadania funkcjonalnych elementów urzadzen zabezpieczajacych.

Badania podzespolów pojazdów po usterkach lub pozarach technicznych wykonywane sa tylko w ramach badan ogólnych procesów technicznych lub badan i analiz materialowych. Ustalenia z tych badan sluza bieglemu rzeczoznawcy ds. pojazdów samochodowych do sporzadzenia ekspertyzy.

Badania pojazdu po pozarze moga obejmowac równiez badania podzespolów elektronicznych, jezeli nie ulegly one calkowitemu zniszczeniu i mozna je przyporzadkowac. Moduly pamieci sa czesto umieszczone w obudowach ochronnych, z których mozemy je wymontowac i zamontowac do urzadzen sprawnych. Wówczas w wielu przypadkach mozliwe jest jeszcze odczytanie zawartosci pamieci.