W przypadku utraty nadrzednych kluczy systemu zamków (master key) konieczne jest w pierwszej kolejnosci uzyskanie od producenta systemu aktualnego planu klucza. Do tego celu potrzebne jest pelnomocnictwo uzytkownika systemu. W oparciu o plan klucza sprawdza sie liczbe posiadanych kluczy nadrzednych. W trakcie ogledzin lokalnych sprawdza sie, czy poza podanym brakuje jeszcze innych kluczy. W takim przypadku, przy braku wiarygodnych wyjasnien co do miejsca znajdowania sie brakujacych kluczy, system zamków juz przed utrata klucza nie byl bezpiecznym systemem zamykajacym, a tylko systemem porzadkowym.

Utrata klucza oznacza wiec dla ubezpieczyciela tylko koniecznosc pokrycia szkody tego jednego, utraconego klucza. Jezeli wszystkie inne klucze sa w posiadaniu uzytkownika, wówczas w oparciu o ustalona na podstawie planu klucza liczbe wkladek bebenkowych, wkladek jednostronnych, wkladek z galka itd. pozyskuje sie oferty od producentów, z których nalezy korzystac przy zakupie restytucyjnym systemu o takiej samej wartosci. Od najkorzystniejszej oferty odlicza sie przychód uzyskiwany z zezlomowania dotychczasowego systemu.

W razie likwidacji szkody z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej uwzglednia sie upust NZS „nowe za stare”, przy czym w chwili obecnej, po uzgodnieniu z producentami, jako calkowity okres uzytkowania systemu zamków do obliczen przyjmuje sie 20 lat. O ile nie zachodza okolicznosci prowadzace do uwzglednienia dalszych upustów wzgl. narzutów, wynik tego obliczenia stanowi dla ubezpieczyciela kwote naleznego odszkodowania.

W razie potrzeby mozna sprawdzic, czy w gre moze wchodzic wymiana czesciowa, czy tez tylko calkowita systemu poprzez zastosowanie elektronicznych lub mechatronicznych cylindrów bebenkowych.

system z zamkiem centralnym

system z kluczem glównym

polaczenie systemu z zamkiem centralnym z funkcja klucza glównego

Odpowiednie produkty techniczne