Wykonujemy ekspertyzy sadowe

Ekspertyza bieglego moze zostac wykorzystana do wielu celów.
Szczególna wiedza specjalistyczna bieglego (ta pozycja zawodowa niestety nie jest w Niemczech chroniona) wykorzystywana jest do zbadania okreslonego obrazu sladów, np. uszkodzenia silnika, uszkodzenia budynku itd., dla stwierdzenia, czy mamy tu do czynienia z wada produkcji, wadliwa obsluga, czy tez niewlasciwym uzytkowaniem. Ekspertyza sadowa sporzadzana jest w ramach sporów sadowych (spór cywilny/prawo karne – dowód sprawstwa).

Jest ona dla nierozeznanego w przedmiocie sedziego, prokuratora lub adwokata pomocna w pozyskaniu niezbednej wiedzy specjalistycznej do celów toczacego sie postepowania. Biegly sadowy okreslany jest czesto równiez „pomocnikiem sadowym”.

Ze wzgledu na to, ze wiele decyzji sadowych i procesów rozstrzyganych jest w oparciu o ekspertyzy bieglych, np. dla ustalenia wysokosci zasadnych roszczen finansowych albo w kwestii skazania wzgl. uniewinnienia oskarzonego, na bieglym w procesie sadowym spoczywa bardzo duza odpowiedzialnosc. Wymaga to maksymalnej starannosci przy sporzadzaniu ekspertyzy, ale równiez wykorzystania najnowszej i najaktualniejszej wiedzy naukowej i technicznej. Dlatego tez ustawodawca przewidzial, ze w postepowaniach sadowych powolywac nalezy bieglych publicznie powolanych i zaprzysiezonych albo certyfikowanych (§ 73/2 niem. k.p.k., § 404/2 k.p.c.).

W Kryminalistycznym Laboratorium Badawczym GÖTH GmbH pracuja publicznie powolani i zaprzysiezeni biegli i sporzadzaja m. in. ekspertyzy sadowe. Do dyspozycji maja oni najnowoczesniejsze wyposazenie techniczne, np. cyfrowe aparaty fotograficzne wysokiej rozdzielczosci, odpowiednie programy do obróbki zdjec i naswietlania, mikroskopy stereo zoom oraz skaningowy mikroskop elektronowy. Ponadto prowadzimy ksztalcenie ustawiczne w zakresie znacznie przekraczajacym wymagany poziom.

Te oraz dalsze dzialania tworza podstawe do tego, ze Kryminalistyczne Laboratorium Badawcze GÖTH GmbH sporzadza swoje ekspertyzy w oparciu o ksiege jakosci.

Tym samym ekspertyzy sa certyfikowane w oparciu o DIN EN ISO 9001:2000,
W ten sposób zapewniamy maksymalna transparentnosc i najwyzsze standardy jakosci.

Wymagania, które musza spelniac ekspertyzy sadowe

Ekspertyzy musza odpowiadac ustanowionym zasadom i zawierac okreslone tresci. Nalezy do tego równiez obowiazek podania w ekspertyzie, przez którego bieglego sadowego zostala ona sporzadzona. Jest to niezbedne zwlaszcza w przypadku duzych jednostek skupiajacych bieglych sadowych, aby mozliwe bylo zidentyfikowanie osoby sporzadzajacej ekspertyze. Dotyczy to równiez ekspertyz wydawanych przez urzedy, chociaz tu ustawodawca przewidzial odczytanie ekspertyzy.

Informacje, które biegly sadowy uzyskal lub które zostaly mu przekazane przed sporzadzeniem ekspertyzy, sluza jako fakty wyjsciowe. W naszych ekspertyzach podane sa one w rozdziale „Obiekt i powód badan”.

„Zlecenie badania” musi zostac jasno zdefiniowane w ekspertyzie. W przypadku ekspertyzy sadowej konieczne jest doslowne ujecie w niej decyzji sadu o dowodzie z opinii bieglego oraz przestrzeganie tej decyzji w sporzadzeniu ekspertyzy. Ekspertyza musi we wlasciwym miejscu zawierac czesc „Metoda badania, stosowane pomoce, zródla i podstawy”, którymi biegly dysponowal wzgl. z których przy sporzadzeniu swojej ekspertyzy korzystal. Te czesc biegly musi potraktowac bardzo szczególowo.

W przypadku budynków, pojazdów lub przedmiotów konieczne jest ich jasne i zrozumiale opisanie, aby czytajacy ekspertyze mógl dokladnie rozpoznac, co biegly badal. Niedopuszczalne jest tu równiez przedstawianie jakichkolwiek subiektywnych opinii, jest to wylacznie rzeczowy opis stanu wzgl. zakresu.
Jego „stwierdzenia” musza zawierac informacje o tym, kiedy, gdzie i w czyjej obecnosci biegly dokonal ogledzin. W dalszej czesci zawarte sa opisy stwierdzone przez bieglego przy wykorzystaniu jego wiedzy specjalistycznej i sluzace do wyprowadzenia wyniku ekspertyzy, w najwiekszej mozliwej szczególowosci. Biegly powinien przy sporzadzaniu ekspertyzy zawsze miec na uwadze, ze jego ekspertyza powinna sie nadawac do sprawdzenia przez innego bieglego. Wazne jest równiez, aby zawierala ona wylacznie obiektywnie stwierdzony stan rzeczy. Wydawanie wlasnych ocen jest tu niedopuszczalne.

„Wynik badania” zawiera ocene bieglego, opierajaca sie na stwierdzonych okolicznosciach. Dla oceny wiarygodnosci niezbedne jest szczególowe uzasadnienie wyniku, tak aby osoba czytajaca ekspertyze mogla nabrac przekonania co do wlasciwosci oceny bieglego. Do celów szybkiego zapoznania sie z wynikiem ekspertyzy powinna ona zawierac „Streszczenie” albo „Krótkie zestawienie wyników”.

Nastepnie biegly podpisuje swoja ekspertyze i przyklada wlasna pieczec. Pieczecie okragle sa zastrzezone dla bieglych powolanych i zaprzysiezonych publicznie. Zgodnie z aktualnymi komentarzami biegly moze zrezygnowac z zamieszczania w ekspertyzie przysiegi.