Seminariów

Nasze seminaria prowadzone sa w niewielkich grupach bezposrednio w centrum zdarzen. Obowiazkowa czescia seminarium jest wlasne praktyczne dzialanie – stworzone slady poddawane sa analizie w ramach ewaluacji.

Dysponujemy duza sala seminaryjna z ekspozycja róznych przedmiotów zwiazanych z tematem oraz wystarczajaca przestrzenia do eksperymentów praktycznych.

uczestnicy generuja slady wlamania

uczestnicy rozbijaja szybe

sala seminaryjna z ekspozycja

Oferta seminariów

Oferujemy Panstwu zmieniajaca sie palete ciekawych seminariów w dziedzinie sledztwa kryminalistycznego.

Seminarium: Kryminalistyczne badania obiektów po pozarze i wlamaniu

Glównym tematem tego odbywajacego sie u nas seminarium jest zapoznanie pracowników odpowiedzialnych za zabezpieczanie sladów oraz techników kryminalistycznych policji, jak równiez likwidatorów szkód towarzystw ubezpieczeniowych, ze sladami, jakie powstaja przy pokonywaniu drzwi i okien oraz innych zabezpieczen obiektów, które zostaly otwarte przez sprawce sila.

Istotne jest przy tym, aby tak dalece wyszkolic oko obserwatora, zeby czul on sie w stanie ocenic wstepnie na podstawie napotkanych cech sladów, czy nalezy wychodzic z zalozenia pomyslnego pokonania, czy tez mozna to zanegowac. W oparciu o przeprowadzone eksperymenty praktyczne seminarium to przekazuje równiez wiedze o tym, czy dane slady mozna przyporzadkowac do okreslonego przebiegu czynu, czy tez slady te sa niewiarygodne i nalezy je tym samym uznac za sfingowane.

Liczba uczestników jest ograniczona do 16 osób.
Dzieki temu kazdy uczestnik seminarium ma mozliwosc spróbowac pokonac stojace do dyspozycji drzwi i okna przy pomocy odpowiednich narzedzi, a nastepnie przeanalizowac i ocenic powstaly obraz sladów.

Tak wyszkoleni specjalisci od zabezpieczania sladów lub likwidatorzy szkód w przyszlosci podczas wstepnych ogledzin obiektów po wlamaniach, beda bardzo uwaznie badac okno lub drzwi, przez które sprawca dostal sie do obiektu. Zdolnosc rozrózniania prawdziwych od nieprawdziwych sladów pozwoli wówczas ograniczyc korzystanie z uslug bieglego tylko do takich przypadków, w których sytuacja jest znacznie niejednoznaczna.

Seminarium ma równiez na celu wyczulenie uczestników na to, aby w ramach likwidacji szkody rozpoznawali fakty, które beda miec znaczny wplyw na dalszy przebieg. Pozwala to na unikniecie zarówno nieuzasadnionych obwinien wzgl. odmów likwidacji szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jak i nieuzasadnionych procesów karnych czy cywilnych. Dla rzeczoznawcy oznacza to uzyskiwanie zlecenia na sporzadzenie ekspertyzy z reguly juz tylko wtedy, kiedy cechy sladów widziane „wyszkolonym okiem“ odbiegaja od tych, które przedstawiane byly w ramach seminarium.

Ponadto dla towarzystwa ubezpieczeniowego taka rozszerzona wiedza jego likwidatorów szkód moze oznaczac duze oszczednosci kosztów uslug obcych.

W przypadku obiektów po pozarze, nalezy zlecac zbadanie przez bieglego zawsze wtedy, kiedy widoczne okolicznosci lub tez analiza przyczyn pozaru potwierdzaja umyslne podpalenie obiektu. Celem takiego badania jest stwierdzenie, w jaki sposób sprawca lub sprawcy przedostali sie do obiektu przed jego podpaleniem.
Ponadto prezentacja badan kryminalistycznych i laboratoryjnych informuje uczestników o tym, z jakich innych mozliwosci korzystaja sprawcy, aby pokonac drzwi lub okna bez pozostawiania zewnetrznie widocznych sladów i z jakich do tego korzystaja narzedzi.
Prezentacja badan laboratoryjnych uczy uczestników, ze poza widocznym golym okiem obrazem sladów istnieje jeszcze caly szereg innych mozliwosci stwierdzenia/udowodnienia sladów, które mogly powstac w wyniku uzycia najrózniejszych narzedzi do otwierania Ponadto przedstawiane sa mozliwosci, jak sprawca lub sprawcy mogli wejsc w posiadanie dalszych kluczy i jakie sa mozliwosci stwierdzenia/udowodnienia tego.

Likwidacja szkód w przypadku zastosowania elektronicznych systemów zamykania wymaga innego podejscia. Tu czesto ze wzgledu na ograniczona pojemnosc pamieci ukladów niezbedne jest bardzo szybkie odczytanie zawartosci pamieci. W trakcie seminarium przedstawiane sa zwlaszcza dostepne na rynku systemy zabezpieczen oraz mozliwosci ich pokonania i mozliwosci wykazania tego pokonania.

Oferta przewiduje seminarium dla uczestników w liczbie 16 osób, którymi moga byc pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych, funkcjonariusze policji itp. Nie przyjmujemy indywidualnych zapisów.

Calkowita cena jednodniowego seminarium wynosi 3 280 €. Do ceny dolicza sie ustawowy podatek VAT. Cena obejmuje wszystkie napoje i przekaski w przerwach oraz obiad. Ponadto obejmuje ona wszelkie materialy i dokumentacje sczytywania immobilizerów w samochodach, jak równiez zniszczone do stanu nienadajacego sie do uzytku zabezpieczenia mechaniczne.

Sugerujemy, aby uczestnicy seminarium podczas prezentacji fotografowali swoim aparatem fotograficznym, tworzac sobie w ten sposób podstawe do codziennej pracy. Dodatkowo uczestnicy otrzymaja skrypt seminarium.

Jezeli uczestnicy potrzebuja noclegów, nalezy o tym poinformowac odpowiednio wczesniej. Jestesmy w stanie zapewnic odpowiednie rezerwacje hotelowe po korzystnych cenach.

Jednodniowe seminarium dla likwidatorów szkód zalatwiajacych sprawy wlaman do obiektów i pozarów ma nastepujaca tresc:

1. Badania obiektów po pozarze oraz miejsc wlaman

– analiza szyb, odlamków szyb, okreslanie kierunku ataku, sladów rozciecia szklem
– warunki niezbedne do przeprowadzenia badania

2. Badanie elementów zamykajacych okna

– w obiekcie po pozarze
– w obiekcie po wlamaniu

p r z e r w a   n a   k a w e

3. Ewaluacja sladów wywolanych oddzialywaniem narzedzia

4. Badania drzwi

– w obiekcie po pozarze
– w obiekcie po wlamaniu

5. VAnaliza cech sladów wywolanych oddzialywaniem narzedzia na drzwiach drewnianych, plastikowych, z metalowa futryna

p r z e r w a  o b i a d o w a

6. Pokazy praktyczne

– pokonywanie okien przy pomocy róznych narzedzi
– ewaluacja cech sladów wywolanych narzedziem
– pokonywanie drzwi narzedziami do wywazania
– ewaluacja cech sladów
– pokonywanie wkladek bebenkowych w drzwiach
– ewaluacja cech sladów
– rozbijanie szyb
– ewaluacja cech sladów i wskazówki dot. okreslenia kierunku natarcia

7. Prezentacja mozliwosci badan mikroskopowych i omówienie wyników ewaluacji

p r z e r w a   n a   k a w e

8. Przedstawienie elektronicznych systemów zamykania

– mozliwosci pokonania
– udowadnianie sladów

9. Prezentacja mozliwosci dorabiania kluczy

– metodami klasycznymi i bezdotykowymi
– przez sporzadzenie klucza modelowego lub odlewu
– przy wykorzystaniu techniki impresji

10. Utrata klucza w systemach z kluczem glównym, kluczem centralnym i zamkiem centralnym

– wskazówki dot. likwidacji szkody
– prezentacja niezbednych kryteriów sprawdzania

11. Zwiedzanie laboratorium

– prezentacja cyfrowej techniki fotograficznej i ilustracyjnej
– mikroskop stereo zoom
– skaningowy mikroskop elektronowy
– analiza materialu

12. Wnioski koncowe

Seminarium: Kryminalistyczne badania pojazdów silnikowych

To odbywajace sie u nas seminarium przeznaczone jest w pierwszym rzedzie dla pracowników zajmujacych sie sprawami zwiazanymi z kradziezami samochodów.

Likwidatorom szkód i/lub pracownikom biurowym dzialu odszkodowan przekazujemy wiedze z zakresu mozliwosci zdobycia dalszych kluczy do samochodu. Nastepnie przedstawiane sa podstawy z zakresu sposobów postepowania sprawcy/sprawców kradziezy samochodów. W oparciu o eksperymenty praktyczne przedstawiamy mechaniczne mozliwosci wlamania sie do samochodu przy pomocy znanych narzedzi, a nastepnie omawiane sa powstajace przy tym slady.
W ten sposób seminarium z jednej strony przedstawia podstawowa wiedze o stosowanych sposobach kradziezy, z drugiej zas uczy podstaw rozpoznawania w oparciu o okreslone slady, czy jest to kradziez, czy nie.
Ewaluacja tych sladów tworzy podstawe do udowodnienia takiego postepowania.
Uczestnicy seminarium zapoznaja sie ponadto z mozliwosciami pokonania immobilizerów. Róznorodnosc sposobów pokonywania wzgl. blokowania dzialania immobilizerów, obejmujacych obok dotychczas stosowanych metod podmiany równiez ingerencje w uklady elektroniczne, powoduje, ze temat ten mozna przedstawic tylko w ogólnym zarysie. Szczególowe badania wymagaja opanowania podstaw elektrotechniki.
Celem seminarium jest wiec tylko przekazanie pracownikom dzialu odszkodowan wiedzy, która moze byc pomocna w sformulowaniu podejrzenia poczatkowego. Na pytanie, czy chodzi tu o zmiany manualne, czy tez o ingerencje w uklady programowalne, odpowiedziec mozna tylko po badaniach kryminalistycznych. Dlatego w trakcie seminarium pracownicy biurowi ubezpieczycieli dowiaduja sie, jakie mozliwosci udowodnienia danego dzialania istnieja i jakie czynnosci sa potrzebne, aby z jednej strony zabezpieczyc dowody, a z drugiej przeprowadzic ich ewaluacje z punktu widzenia przydatnosci procesowej.
Ponadto uczestnicy seminarium uzyskuja wiedze o tym, co charakteryzuje dzialanie sprawców w tzw. Home-Checking przez pokonywanie drzwi i okien w celu wtargniecia do obiektu i jakie tu mozna uzyskac dowody takiego sposobu dzialania.

Na koniec przedstawiane sa rózne mozliwosci podrobienia kluczy lub zdobycia klucza, co uczestnikowi seminarium daje podstawy wiedzy nie tylko o klasycznym kopiowaniu kluczy, ale równiez o innych mozliwosciach zdobycia klucza.
Tak wyszkolony pracownik dzialu likwidacji szkód bedzie posiadal glebsza i szersza wiedze do zalatwiania spraw kradziezy samochodów, co pozwoli mu lepiej ocenic, czy jest to rzeczywiscie przypadek kradziezy przez obcego sprawce, czy tez, jak to ma miejsce w ponad polowie wszystkich zgloszonych kradziezy, zachodzi podejrzenie upozorowania kradziezy.

Dzieki temu uzasadnione przypadki zalatwiane sa najszybciej, jak to jest mozliwe, natomiast w nieuzasadnionych przypadkach odszkodowania nie ma, poniewaz po zakonczeniu wszystkich badan mozna podjac decyzje odmowna.

Oferta przewiduje seminarium dla uczestników w liczbie 16 osób, którymi moga byc pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych, funkcjonariusze policji itp. Nie przyjmujemy indywidualnych zapisów.

Calkowita cena jednodniowego seminarium wynosi 3 280 €. Do ceny dolicza sie ustawowy podatek VAT. Cena obejmuje wszystkie napoje i przekaski w przerwach oraz obiad. Ponadto obejmuje ona wszelkie materialy i dokumentacje sczytywania immobilizerów w samochodach, jak równiez zniszczone do stanu nienadajacego sie do uzytku zabezpieczenia mechaniczne.

Sugerujemy, aby uczestnicy seminarium podczas prezentacji fotografowali swoim aparatem fotograficznym, tworzac sobie w ten sposób podstawe do codziennej pracy. Dodatkowo uczestnicy otrzymaja skrypt seminarium.

Jezeli uczestnicy potrzebuja noclegów, nalezy o tym poinformowac odpowiednio wczesniej. Jestesmy w stanie zapewnic odpowiednie rezerwacje hotelowe po korzystnych cenach.

Jednodniowe seminarium dla likwidatorów szkód zalatwiajacych sprawy kradziezy pojazdów ma nastepujaca tresc:

1. Sposoby wlamywania sie i mozliwosci udowodnienia przy kradziezach i wlamaniach do pojazdów

– prezentacja sposobu mechanicznego pokonywania zabezpieczenia kolumny kierownicy
– mozliwosci udowodnienia w oparciu o slady kryminalistyczno-techniczne
– prezentacja róznych narzedzi do otwierania

p r z e r w a   n a   k a w e

2. Rodzaje immobilizerów

– krytyczna analiza immobilizerów
– w praktyce stosowane techniki pokonywania róznych systemów
– najnowsze elektroniczne systemy pokonywania
– mozliwosci udowodnienia pozostawionych elektronicznych „sladów“

p r z e r w a   o b i a d o w a

3. Pokazy praktyczne

– Wlamywanie sie do samochodu (zabezpieczenia mechaniczne)
– rozbijanie szyb
– pokonywanie zabezpieczen drzwi
– Pokonywanie zabezpieczenia kolumny kierownicy, zamka stacyjki
– praktyczne zastosowanie róznych narzedzi
– ewaluacja sladów, omówienie obrazu sladów

4. Pokazy praktyczne (zabezpieczenia elektroniczne):

– badanie w samochodzie
– odczytywanie zawartosci modulów pamieci
– mozliwosci badan mikroskopowych i omówienie wyników ewaluacji

p r z e r w a   n a   k a w e

5. Przeglad sposobów pokonywania zabezpieczen obiektów

– w razie kradziezy kluczy z domu lub mieszkania (Home-Checking)
– mozliwosci udowodnienia

6. Dorabianie kluczy

– prezentacja róznych mozliwosci
– technika impresji/technologie kopiowania wg formy
– mozliwosci udowodnienia

7. Kryminalistyczne mozliwosci badan i ewaluacji sladów

– prezentacja w laboratorium (fotografia cyfrowa, mikroskopy, skaningowy mikroskop elektronowy, itd.)

8. Wnioski koncowe

Rejestracja

Jestescie Panstwo zainteresowani nasza oferta seminariów?
Prosimy skorzystac z naszego formularza kontaktowego o lub zadzwonic do nas: +49 2651 700 700