Usługi

Kryminalistyczne Laboratorium Badawcze GÖTH GmbH to wykwalifikowany i wszechstronny partner do badan technicznych w ramach wyjasniania szkód i ich likwidacji.

Zapewniamy w najkrótszym mozliwym czasie sporzadzenie wymownej, szczególowej, opierajacej sie podstawach kryminalistycznych i analizie sladów ekspertyzy sadowej, odpowiadajacej charakterystyce danego przypadku, zwlaszcza w odniesieniu do ewentualnych pózniejszych sporów sadowych.

Kryminalistyczne Laboratorium Badawcze GÖTH GmbH to Panstwa wykwalifikowany partner do bezproblemowej likwidacji szkód. Nasza wiedza podstawa Panstwa sukcesu!

Zakres zadan
  • ogledziny miejsca szkody
  • gruntowne badanie obiektu
  • porównanie obrazów szkód
  • kontynuujace badania laboratoryjne
  • fizyczna rekonstrukcje czynu/szkody
  • wykorzystanie najnowoczesniejszych pomocy technicznych
  • sporzadzanie ekspertyz sadowych z jasnymi stwierdzeniami dotyczacymi powstania szkody